1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Pedagogové

Vedení školy

doc. Taťjana Pergler, Ph.D

Ředitelka
POL

Pedagogové

doc. Taťjana Pergler, Ph.D

Ředitelka gymnázia
politologie, základy společenských věd, dějepis

PhDr. Natalja Volková, Ph.D.

ruský jazyk, volitelný ruský jazyk

Thomas Griffen Rice

anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka

Mgr. Drahomíra Pokorná

český jazyk a literatura, dějepis, ruský jazyk, volitelný ruský jazyk

RNDr. Václav Sýkora, CSc.

matematika

Mgr. Olga Aslanova

německý jazyk

Mgr. David Štěpán

chemie, matematika, seminář z matematiky

Ing. Šárka Košková

Předseda předmětové komise
matematika, fyzika

Ing. Jiří Málek

chemie

Michel Buttigieg

francouzský jazyk, volitelný francouzský jazyk

Hana Chelberg, M.A.

anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka

Mgr. Konstantin Zhelamskyi

tělesná výchova

Ing. Darja Švrček

anglický jazyk

Ing. Jan Bada

německý jazyk

Ing. Bc. Olga Bělová

Předseda předmětové komise
anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka, ruský jazyk

Mgr. Olga Kalábová

biologie

RNDr. Václav Exner, CSc.

fyzika, seminář z přírodovědných předmětů

JUDr. Miroslav Mitlöhner

právo

Mgr. Lenka Vrchlavská

dějepis, seminář z latiny, základy společenských věd

Ing. Richard Voigts

Informační výpočetní technika

Mgr. Francesca Bonanni

italský jazyk

Ing. Jan Bratt

ekonomika

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

politologie a seminář z diplomacie a mezinárodních vztahů

Mgr. Pavla Hájíčková

seminář z humanitních předmětů

Ing. Zaida Karaba

španělský jazyk

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

dějepis

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

německý jazyk a konverzace v německém jazyce

Mgr. Tereza Minářová

český jazyk a literatura, seminář z humanitních předmětů, základy společenských věd

Mgr. Mariia Malinskaia

španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce

Mgr. Matteo Orsini

italský jazyk

JUDr. Zuzana Rejšková

právo

Mgr. Veronika Růžičková

český jazyk a literatura, základy společenských věd

Mgr. Libuše Svobodová

biologie, chemie

Mgr. Karla Štaubertová

estetická výchova

Mgr. Tomáš Švik

zeměpis, dějepis

Ladislava Volková, M.A.

informatika a výpočetní technika

Ing. Anna Vyhnálková

anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, ekonomika

PhDr. Karel Valášek

školní psycholog

Mgr., Mgr., Bc. Sophie J. Pulda Nagy

výchovné a kariérové poradenství
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+