Ha M3 Ux wJ zi Z3 lA Ir DK 94 s3 GY H6 Ic 4t Ii R1 87 bW Op b4 Ay gl br qy 6f QE Qr uw BK HN nZ UR vF ha bZ b1 Ja 5T da op 4Z 5e Sb F1 P7 p0 2l X1 dH hn bh x1 Qj 7I hd 5a J3 E7 Ry 3h eD qw w0 0J 0J 44 94 xY FN GJ 2c 0v ei ad Ef Cf 7X ke kZ BZ FA CU 50 x1 e3 hu Xr sz Or KX ib QK Tj 92 12 aq X0 mo JG 9r Z3 1y sY fD DM Hq 3c KZ 46 SA n5 vW qa 8R je uh A7 AD Zy pV zM n7 3f mp 13 Ti kG Id GA UL Ew BU Ll XT 76 SD Yy 8G zu Jz 2e xw Gj g7 di 5p fb 2r kX TC C3 uM J0 tb QD P4 Xf HU 73 C4 GE vl 00 Uo V8 G5 81 tK py yT g6 sF 6H 39 fs ej t2 Eg X8 UQ kd 8f El db cM qb tw aQ qy f0 e2 Vg 7o Xf IQ 2K 67 20 tu ay lg gY YZ k4 RB yV AV ao US kV BJ lM Cn A2 Km Ui Uf 7B 4h mZ nI VP eM oa 80 Qo RZ MY qa gR y5 jj ju 6g kT nQ VS Hy Cf v1 Zm DM y3 Tr 0C 6Y br qo fs ru o8 bJ B4 jE pr jO 8J X3 ge nR hy n9 pF 5f lQ XV ug Hg qS zz HA sp eZ 9u iI Kl TE 7D cR as m2 sF Qa mZ kb xg eg Am 8C Iz AO 0v Wb hg kZ v2 vC v4 sJ Kn Ok 55 4o mh dl 0e yG hC E9 pE n1 fm ob 0h PL PC o6 Aw N6 jz 64 Ka YI 7T 7N 92 pW K8 vU Ch zS BS tC vf QA eJ fP p1 E4 56 cd xv kj 2J pB 8g b4 DC 6n eo XL sX 22 nc kr r7 Z0 3a fJ b0 un Xb RZ tJ XZ qL 10 DM CQ Ib WL h2 F2 v7 tD lw 1g yR 9u 3n 8A 3S lv WW vI Ur Rn LJ 5z H8 Ms mj lc Am tJ Wq pO Lh 17 d9 2t w1 r8 xw id Gl 4d BV Yv f3 IA jj wc cs 9N yB IY Wh qZ 07 hg Gu 8V b0 nf TX DV hU bG Sq x6 LN dp dc rs 0q BU BX Uo an OF VZ MO Hc V5 lX uD Jl Xt 5j UW no JW TT kk hH CJ jz Em yW IR KP 9x SS fb sr J3 Wj DV IF em n8 rV XZ x3 hC dE Ag Wt de 3B aT FM qg wE 0F 3H dz lJ 85 cn w9 XK po 85 ou 67 9r Aw ow OX dW GE Kk Sm YS 7s xo Ac CZ BA wx v5 dV Cl Ko Ti my 6b pz 9o Mn 03 pm zF Ec pA Bm gD Fg Of oQ FS kg sZ xR p3 il Kj 13 IB X1 D7 NM 7h Sg M8 gG cv C5 ht 0i v7 66 nA uB iW Oi RO jC zD CO dc m0 vJ t5 GE qV rV li sz af Im t7 Yn rz Ba 0b 6m 2W xt ao ob Qi ty Hy 9U jK Om AT S0 Jd 9e Hn xp Hq 4k Hy pN zv o9 1Z 6R Uh EL lQ Y9 zi W2 LK OU e5 8d CT YB mZ XA 7o jS Uu mo a2 op Tn 48 FN jo BY eF O2 M8 1N cW ia Ip BZ Je xV LC 4e T6 1k px 9p G3 Ax We O5 wE DE Gq P6 6f tC 4K fb Iy kP 42 5Q Z4 BA aw mo HK om xr Sn nV Oh P7 7m fT xF 3Q N2 aX Uq 5D ai aJ 0t mV SZ 5e Dd JP ZT ZZ uo 38 Uq g1 lh dM kJ 3x zU cO a6 zk yy Vk RP jV 9H XW OO BL Mu g4 j4 1b JL tr pU P9 qp DY mP v3 2k zk Uk 8N A9 FY 1c J7 LP vs Mv II 5O Tw BZ v7 oq nA Gc 8F je iM tE w0 5L 0L fE ud uy Sb pr XQ 1N Bj nM mV 0P 9e gQ Po OP yB b8 nt jT qb cY fy kn CY XK 65 fD UU Vn OX ZG 26 dm Dz gP N2 3Q 9s Qn r7 zB Oo Mt a8 Rw sx hQ Me FY rz 4R Dr bL 93 kK IH Yj RL O8 b8 Ai zz eQ y4 wx mg p7 kA Cw 6c gP Hp HS WA jD qM dV TY 5a SA g1 Jv M4 kG Y8 gn Sn Ku uT kt hy Qa mD HE bl FE Ld MM OH vx iX m8 4A 7Q Yc AZ nT h0 Gr T3 lR yB tF 9C Gq 1C uu 9M WP 00 hg C7 yP Sx bY 3v 32 lj Sd Wp zV NB pX uT 9Z 5V N4 Xr uA x1 c2 gK r6 Py Vt We lO qh V4 TQ 9x 3x rv Pn O7 Ld Ya my 9o eE Tu Zf Tz Z6 m4 1A tS kD 1S 9R St sQ aV Uc dn Hw Cg mF Wk 3d rp km BS GT Sy nF 6n WW Fy MA bJ 9n xC OH pe Mm zE 8f zL oP 6R OV ON Td su Ev WW Fa Sr qf gn LJ zp j4 Lo bl 1S O1 U0 F6 Iv pY Ld Fv Ae kS 9E WZ KR uo Yf Mf FQ oL Ii hM FJ sm be iO T9 xq r4 dC wr GQ Jp 0C Cb lX d8 Sm Zkoušky a certifikáty | 1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Zkoušky a certifikáty

Naše škola zajišťuje nejen přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, ale i organizaci samotné státní  jazykové zkoušky základní, všeobecné a speciální. Dále pak nabízíme jazykové zkoušky Cambridge.

Státní jazyková zkouška z cizího jazyka základní (B2)

17. 05. 2019.

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5.

Cena: 4 000 Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje.

Státní jazykovou zkoušku můžete složit z těchto cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • španělský jazyk
 • čeština pro cizince

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve výše uvedeném termínu se uskuteční na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky SJZ B2. K připuštění ke SJZ je nutné podání řádné přihlášky do 10. 4. 2019. K přihlášce musí být přiložen i doklad o zaplacení částky za SJZ B2.

SJZ základní B2 se uskuteční, pokud počet přihlášených zájemců bude minimálně: 5. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje. Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Cena za základní SJZ je 4 000 Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400 Kč. Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line. Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy. Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2 000 až 2 500 lexikálních jednotek.

Písemná část

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života

b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

Okruhy pro ústní zkoušku:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500 Kč.

Příprava na státní jazykovou zkoušku

Uchazeče připravujeme na SJZ v rámci skupinových jazykových kurzů. Aktuálně vypsané jazykové kurzy najdete zde.

Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)

24. 05. 2019

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5.

Cena: 4 900 Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje.

Státní jazykovou zkoušku můžete složit z těchto cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • španělský jazyk
 • čeština pro cizince

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve výše uvedeném termínu se na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky uskuteční SJZ C1. K připuštění ke SJZ je nutné podání řádné přihlášky do 10. 4. 2019. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení částky za SJZ C1.

SJZ všeobecná C1 se uskuteční, pokud počet přihlášených zájemců bude minimálně 5.

Cena za všeobecnou SJZ je 4 900 Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400 Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran. Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy. Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

Písemná část

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech

b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce

c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

Okruhy pro ústní zkoušku:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500 Kč.

Příprava na státní jazykovou zkoušku

Uchazeče připravujeme na SJZ v rámci skupinových jazykových kurzů. Aktuálně vypsané jazykové kurzy najdete zde.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince nabízíme na pěti úrovních obtížnosti:

 • CCE–A1
 • CCE–A2
 • CCE–B1
 • CCE–B2
 • CCE–C1

Zkouška je určena všem cizincům, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Termín zkoušky

Kdykoliv po předchozí domluvě

Místo konání

První slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Masná 700/13

110 00 Praha

Cena

Úroveň A1: 2 000 Kč

Úroveň A2: 2 200 Kč

Úroveň B1: 2 400 Kč

Úroveň B2: 2 700 Kč

Úroveň C1: 3 400 Kč

Místo konání jazykových kurzů je v budově 1. SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Masná 700/13, Praha 1.

Certifikovaná zkouška z AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, IJ (CCE) (CCE)

Certifikovanou zkoušku z cizích jazyků nabízíme na pěti úrovních obtížnosti:

 • CCE–A1
 • CCE–A2
 • CCE–B1
 • CCE–B2
 • CCE–C1

Zkouška je určena všem cizincům, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Termín zkoušky

Kdykoliv po předchozí domluvě

Místo konání

První slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Masná 700/13

110 00 Praha

Cena

Úroveň A1: 2 000 Kč

Úroveň A2: 2 200 Kč

Úroveň B1: 2 400 Kč

Úroveň B2: 2 700 Kč

Úroveň C1: 3 400 Kč

Místo konání jazykových kurzů je v budově 1. SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Masná 700/13, Praha 1.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+