1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Aktivity školního roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2019/2020

  Podzimní  29.–30.10.2019
  Vánoční 23.12.–3.1. 2020
  Pololetní  31.1. 2020
  Jarní  17.–23.2. 2020
  Velikonoční 9.–10.4. 2020
  Letní prázdniny  1.7.–31.8.

Organizace školního roku 2019/2020

 • 2.9. – Zahájení školního roku
 • 3.9. – Burza učebnic
 • 13.9. – Exkurze pro 1.-3. ročníky
 • 13.9. – ÚMZ podzimní termín
 • 17.9. – Divadelní představení "Poslechnout France" - Divadlo Archa, pouze 4. ročníky
 • 25.9. – Přednáška "Studium a přijímací řízení na lékařské fakulty" 
 • 26.9. – Evropský den jazyků
 • 30.9. – Přednáška "Studentský summit" 
 • 7.-9.10. – Adaptační kurz 1.ročníků
 • 15.-16.10. – Exkurze Temelín a vodní elektrárna Orlík
 • 17.10. – Divadlo v NJ pro 4.ročník 
 • 23.10. – Exkurze Mořský svět 
 • 29.-30.10. – Podzimní prázdniny
 • 1.11. – Beseda s Olgou Sommerovou 
 • 11.11. – Beseda "Brexit, politický systém VB"
 • 11.11. – Čtvrtletní klasifikace
 • 11.11. – Alternativní forma výuky.  Svět rostlin, úniková hra 
 • 13.11. – Alternativní forma výuky. Práce s mikroskopem  
 • 13.11. – Multimediální výstava 
 • 14.11. – Den otevřených dveří 
 • 15.11. – Přednáškové forum symposion 
 • 18.11. – Zasedání školního parlamentu 
 • 20.11. – Testování žákovské gramotností  
 • 21.11. – Beseda o VŠ Škoda auto 
 • 21.11. – Přednáška "Veřejné zakázky"  
 • 11.11. – Alternativní forma výuky svět rostlin, úniková hra 
 • 27.11. – Beseda "Ústavní právo"
 • 28.11. – Den latiny 
 • 28.-30.11. – Schola Pragensis
 • 3.12. – Předvánoční zájezd do Vídně 
 • 2.12. – 13.12. – Školní kolo ekonomické olympiády 
 • 3.12. – Zasedání školního parlamentu 
 • 4.12. – Přednáška IBM
 • 5.12. – Mikuláš na našem gymnáziu  
 • 5.12. – Den otevřených dveří  
 • 11. 12. – Přednáška "Internet věcí"
 • 13.12. – Předvánoční zájezd do Rothenburgu 
 • 13.12.  – Výstava betlémů. Žákovský parlament. 
 • 17.12. –  Odpolední procházka Prahou na vánoční trhy
 • 20.12. – Vánoční besídka   
 • 23.12.- 3.1.2020 – Vánoční prázdniny
 • 11.1. – Maturitní a imatrikulační ples v ND na Vinohradech
 • 16.1. – Den otevřených dveří 
 • 20.1. – Volba nového předsedy žákovského parlamentu 
 • 27.1. – Krajské kolo ekonomické olympiády 
 • 30.1. – Ukončení 1. pololetí
 • 31.1.2020 – Pololetní prázdniny
 • 6.2. – Den otevřených dveří 
 • 17.2.-23.2.2020 – Jarní prázdniny
 • 13.4. – 3. čtvrtletní klasifikace
 • 27.3. – Den studentské samosprávy
 • 9.4.-10.4.2020 – Velikonoční prázdniny
 • 22.6. - 26.6. – Turistický týden
 • 30.6. – Ukončení školního roku
 • 1.7.-31.8.2020 – Letní prádzniny
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+