1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Aktivity školního roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021

  Podzimní    29. – 30.10.2021
  Vánoční   23.12. – 3.1. 2021
  Pololetní    29.1. 2021
  Jarní    22. – 28.2. 2021
  Velikonoční   1. – 2.4. 2021
  Letní prázdniny    1.7. – 31.8. 2021 

Organizace školního roku 2020/2021

 • 1.9. –   Zahájení školního roku
 • 2.9. –   Burza učebnic
 • 7.9. –   Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
 • do 15.9. – Odevzdání uvolnění z tělesné výchovy
 • 13.9. - 16.9.  – Adaptační kurz
 • 25.9. – Evropský den jazyků
 • 28.9. – Den české státnosti - státní svátek
 • 30.9. – Předání maturitních okruhů 
 • 5.10 - 23.10. – Distanční forma výuky (mimořádné opatření)
 • 15.10. – Den otevřených dveří
 • 26.10 - 27.10. – Volné dny vyhlášené MŠMT 
 • 28.10. –  Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek 
 • 29.10. - 30.10. – Podzimní prázdniny
 • 11.11. – Čtvrtletní klasifikace
 • 12.11. – Pedagogická porada
 • 16.11. – Ředitelské volno 
 • 17.11. – Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
 • 19.11. – Den otevřených dveří 
 • 15.11. – Přednáškové forum symposion 
 • 27.11. – Online soutěž v AJ (9:00-11:00) 
 • 26.11. - 28.11. – Veletrh škol Schola Pragensis  
 • 1.12. – 11.12. – Školní kolo ekonomické olympiády 
 • 1.12. – 11.12. -  Školní kolo olympiády v AJ
 •  5.12. - Mikuláš na našem gymnáziu  
 • 10.12. - Den otevřených dveří
 • 14.12. -  Výstava s vánoční tématikou, Vánoční trhy
 • 18.12. -  Vánoční besídka  
 • 21.12. - 22.12. -  Ředitelské volno
 • 23.12.- 3.1.2020 – Vánoční prázdniny
 •   9.1. – Maturitní a imatrikulační ples v ND na Vinohradech
 • 14.1. – Den otevřených dveří 
 • 26.1. – Pedagogická porada
 • 28.1. – Vysvědčení - ukončení 1. pololetí
 • 29.1. – Pololetní prázdniny
 • Zeměpisná olympiáda, Olympiáda v AJ krajské kolo
 • Prohlídka Stavovského divadla + W.A. Mozart (ESV 1.ročníky)
 • Prohlídka Národního divadla + Národní obrození (ESV 2.ročníky)
 • 11.2. - Den otevřených dveří
 • 22.2.-28.2.2020 – Jarní prázdniny
 • Krajské kolo ruské olympiády a dějepisné soutěže
 • 28.3. - Den studentské samosprávy
 • 31.3. - Velikonoce na 1SG
 • 1.4. -  Velikonoční prázdniny
 • 2. 4. – Velikonoční pátek - státní svátek
 • od 3. 4. – Maturitní písemné práce
 • 5. 4. – Velikonoční pondělí - státní svátek
 • Po stopách Franze Kafky a židovského města (ESV 2.ročníky)
 • 15.4. – Ukončení 3. čtvrtletí
 • 30.4. – Ukončení školního roku pro 4. ročník
 •  2.5. - 15.5. – Didaktické testy
 • 16.5. - 10.6. – Ústní část maturitní zkoušky
 • 16.5. - 10.6. – Ústní část maturitní zkoušky
 • Uzavření klasifikace
 • Předání maturitních vysvědčení - Staroměstská radnice
 • Michnův letohrádek (vila Amerika) - A. Dvořák (ESV 1.ročníky)
 • Bílkova vila (ESV 2. ročníky)
 • Turistický týden
 • 30.6. – Ukončení školního roku, vysvědčení
 • 1.7.-31.8.2020 – Letní prádzniny
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+