1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Aktivity školního roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

  Podzimní    27. – 29.10.2021
  Vánoční   23.12. – 2.1. 2022
  Pololetní    4.2. 2022
  Jarní    7. – 13.3. 2022
  Velikonoční   14.4. 2022
  Letní prázdniny    1.7. – 31.8. 2022 

Organizace školního roku 2021/2022

 • 1.9. – Zahájení školního roku
 • 3.9. – Didaktické testy MZ – podzimní termín
 • do 15.9. – Odevzdání uvolnění z tělesné výchovy
 • 27.9. Evropský den jazyků
 • 28.9. – Den české státnosti - státní svátek
 • 30.9. – Předání maturitních okruhů 
 • 14.10. – Den otevřených dveří
 • 27. – 29.10. Podzimní prázdniny
 • 28.10. – Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
 • 11.11. – Den otevřených dveří
 • 12.11. – Pedagogická porada
 • 17.11. – Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
 • 18. – 19.11. Ředitelské volno
 • 25. - 27.11. – Veletrh škol Schola Pragensis
 • 9.12. Den otevřených dveří
 • 17.12. Vánoční besídka
 •  20. – 22.12. Ředitelské volno
 • 23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
 •   do 2.1. Vánoční prázdniny
 • 13.1. Den otevřených dveří
 • 20. 1. Den otevřených dveří
 • 26. 1. Pololetní ped. porada
 • 31.1. Vydání pololetního vysvědčení
 • 4.2. Pololetní prázdniny
 • 10.2. Den otevřených dveří
 • 7. - 13. 3. Jarní prázdniny
 • 14. 4. Velikonoční prázdniny
 • 1.7.-31.8.2020 – Letní prádzniny
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+