1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Aktivity školního roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

 

Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny11. - 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. - 1. 9. 2019

 

Plán aktivit ve školním roce 2018/2019

 

 • 3.9. – Slavnostní zahájení školního roku
 • 5.9. – Burza učebnic
 • 5.–13.9. – Třídní schůzky k začátku školního roku
 • 11.9. – Ústní maturitní zkoušky
 • 17.–19.9. – Adaptační kurz prvních ročníků
 • 26.9. – Projektový den „Evropský den jazyků“
 • 29.–30.10. – Podzimní prázdiny
 • 8.10. – Přednáška Studentský summit NATO
 • 10.10. – Štafetový běh
 • 16.10. – Přednáška O původu člověka (2. ročník)
 • 23.10. – Třídní schůzka 2.B
 • 1.11. – Den otevřených dvěří
 • 1.11. – Olympiáda v AJ a M
 • 2.11. – Halloween
 • 5.–8.11. – Týden vědy a techniky (1.–3. rožník)
 • 7.11. – přednáška Sociálně-patologické jevy (1. ročník)
 • 13.11. – Prezentace VŠ ŠKODA Auto (4. ročník)
 • 14.11. – Čtvrtlení hodnocení
 • 15.11. – Začátek podávání přihlášek na lyžařský kurz
 • 20.11. – Návštěva ZOO (3. ročník)
 • 21.11. – Evropský dům - interaktivní akce "Studentem v Evropě" (3.B)
 • 22.–24.11. – Schola Pragensis
 • 29.11. – Evropský dům - interaktivní akce "Studentem v Evropě" (3.A)
 • 1.12. – Poslední den podání přihlášek ke společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní termín (4. ročních)
 • 6.12. – Den otevřených dvěří
 • 11.12. – Beseda s doplomatem USA
 • 21.12. – Vánoční besídka (1. – 4. hodina)
 • 22.12.–2.1. – Vánoční prázdniny
 • Školní olympiády v cizích jazycích
 • Matematická olympiáda
 • Dny otevřených dveří
 • Maturitní ples
 • Vyhlášení podmínek přijímacího řízení a počtu přijímaných
 • Návštěva veletrhu vysokých škol Gaudeamus
 • Pololetní klasifikace
 • Prezentace gymnázia na základních školách
 • Lyžařský kurz
 • Dny otevřených dveří
 • Školní soutěž v humanitních předmětech
 • Přijímání přihlášek ke studiu na gymnáziu
 • Testování žáků cizinců z českého jazyka
 • Velikonoce ve škole
 • Den studentské samosprávy na mezinárodní den učitelů
 • Fotografování tříd
 • Odevzdání seznamu literatury k maturitní zkoušce
 • Výběr volitelných seminářů pro budoucí třetí a čtvrtý ročník
 • Písemná maturitní zkouška – sloh z ČJ
 • Maturita nanečisto
 • Přijímací zkoušky na gymnázium (státní i vlastní kola)
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a počtu přijatých uchazečů
 • Předání vysvědčení za 4. ročník maturantům
 • Poslední zvonění
 • Zapojení do soutěže Puškinův památník
 • Uzavření čtvrtletní klasifikace
 • Odevzdání maturitních prací a jejich posudků
 • Projektový den
 • Didaktické testy státní maturitní zkoušky
 • Profilová část maturitní zkoušky
 • Náhradní termíny státní přijímacích zkoušek
 • Další kola přijímacího řízení
 • Předání maturitního vysvědčení
 • Exkurze a výlety v době konání maturitních zkoušek
 • Zkoušky Scio nanečisto pro žáky třetího ročníku
 • Soutěž učitel roku
 • Uzavření závěrečné klasifikace
 • Vodácký kurz
 • Turistický týden
 • Třídní výlety
 • Testování žáků cizinců z českého jazyka
 • Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro opravný termín na podzim

 

Organizace školního roku 2018/19

26.07.2018
Detailní rozpis organizace celého školního roku 2018/19, vydaný Ministerstvem školství.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+