1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Proč jít k nám

 

Slovanské gymnázium je prestižní škola, ze které vychází absolventi nejen perfektně připravení na budoucí studium, ale i schopní najít uplatnění na trhu práce. Při studiu klademe velký důraz na cizí jazyky, právo, diplomacii, mezinárodní vztahy, matematiku a ekonomii.

Různorodost vysokých škol, na které se hlásí naši absolventi, odráží pestrou nabídku předmětů vyučovaných na naší škole. Připravujeme tak žáky na výběr budoucí vysoké školy a k jejich specializaci je vybavíme znalostí cizích jazyků. Naši absolventi po maturitě odcházejí na vysoké školy právnické, ekonomické, technické, lékařské či filozofické.

Na co se u nás můžete těšit?

 

  • žáci se během studia naučí minimálně tři světové jazyky
  • prominutí části školného při dosahování vynikajících studijních výsledků
  • efektivní podpora žáka při řešení přijímacích zkoušek na VŠ a aktivní pomoc při hledání pracovních příležitostí
  • kvalitní jazykové kurzy

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+