1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Profil absolventa

Znalosti a dovednosti

  • dobrá znalost tří světových jazyků
  • všeobecný rozhled
  • odborné znalosti
  • prezentační a komunikační dovednosti
  • zdravé sebevědomí
  • schopnost tvořivé práce
  • práce s informacemi
  • kritické myšlení
  • schopnost pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+