1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Školné

Školné pro rok 2020/2021

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině)

65 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2019/2020, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině, vybrané předměty v anglickém jazyce)

85 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2019/2020, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

Dálková forma vzdělávání

45 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2019/2020, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

 

Co nabízíme oproti veřejným středním školám?

  • nízký počet žáků ve třídě – individuální přístup
  • moderní technologie v každé třídě
  • výběr z mnoha jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínský
  • rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků
  • rodinná, přátelská a multikulturní atmosféra
  • bohatý školní i mimoškolní program
  • mezinárodní charakter – obohacení jazykové a kulturní

 

Stipendium

Gymnázium oceňuje vynikající studijní výsledky a mimořádné úspěchy našich studentů.

Stipendium je udělováno ve dvou formách:

  1. Žákům, kteří mají na obou vysvědčeních ve školním roce celkový průměr do 1, 20, bude na příští školní rok prominuto 30 % z celkové částky školného.
  2. Žákům, kteří prokáží mimořádnou aktivitu v rámci akcí pořádaných gymnáziem nebo jsou mimořádně úspěšní ve školních i mimoškolních aktivitách, může poručenská rada školy udělit mimořádné stipendium.

Rozhodnutí poručenské rady bude známo vždy k 10. červnu probíhajícího školního roku.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+