1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Školné

Školné pro rok 2023/2024

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině)

65 000,- Kč za školní rok – částka je platná po celou dobu studia

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině, vybrané předměty v anglickém jazyce)

85 000,- Kč za školní rok – částka je platná po celou dobu studia

Pro všechny sourozence sleva 5%.

 

Co nabízíme oproti veřejným středním školám?

  • nízký počet žáků ve třídě – individuální přístup
  • moderní technologie v každé třídě
  • výběr z mnoha jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínský
  • rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků
  • rodinná, přátelská a multikulturní atmosféra
  • bohatý školní i mimoškolní program
  • mezinárodní charakter – obohacení jazykové a kulturní

 

Č.j.: 1SG/365/2023

Rozhodnutí ředitelky školy

o udělení prospěchového a mimořádného stipendia za šk. rok 2021/2022

 

Ředitelka školy rozhodla o udělení prospěchového stipendia pro žáky s výbornými studijními výsledky, za aktivní reprezentaci gymnázia a mimoškolní aktivity.

 

Stipendium je udělováno:

  1. Žákům, kteří měli na obou vysvědčeních ve školním roce 2021/2022 celkový průměr do 1,00, bude prominuto 5% z celkové částky školného na šk. rok 2023/2024.

 

 

V Praze dne 4. 9. 2023

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D

Ředitelka školy

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+