1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Školné

Školné pro rok 2024/2025

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině) / (výuka v češtině, vybrané předměty v anglickém jazyce):

100 000,- Kč za školní rok

 

Co nabízíme oproti veřejným středním školám?

  • nízký počet žáků ve třídě – individuální přístup
  • moderní technologie v každé třídě
  • výběr z mnoha jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínský
  • rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků
  • rodinná, přátelská a multikulturní atmosféra
  • bohatý školní i mimoškolní program
  • mezinárodní charakter – obohacení jazykové a kulturní

 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+