1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Školné

Školné pro rok 2020/2021

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině)

65 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2020/2021, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

Denní forma vzdělávání (výuka v češtině, vybrané předměty v anglickém jazyce)

85 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2020/2021, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

 

Co nabízíme oproti veřejným středním školám?

  • nízký počet žáků ve třídě – individuální přístup
  • moderní technologie v každé třídě
  • výběr z mnoha jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínský
  • rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků
  • rodinná, přátelská a multikulturní atmosféra
  • bohatý školní i mimoškolní program
  • mezinárodní charakter – obohacení jazykové a kulturní

 

Stipendium

Rozhodnutí ředitelky školy

o podmínkách pro udělení prospěchového a mimořádného stipendia za šk. rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla o podmínkách pro udělení prospěchového stipendia pro žáky s výbornými studijními výsledky, za aktivní reprezentaci gymnázia a mimoškolní aktivity.

Stipendium je udělováno:

Žákům od druhého ročníku studia na 1.Slovanském gymnáziu.

Žákům, kteří měli v 1. i ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 celkový průměr do 1,00, bude prominuto 20 % z celkové částky školného na šk. rok 2021/2022.

Žákům, kteří prokáží mimořádnou aktivitu v rámci akcí pořádaných gymnáziem nebo jsou mimořádně úspěšní ve školních i mimoškolních aktivitách, může poručenská rada školy udělit mimořádné stipendium.

Stipendium schvaluje ředitelka školy na základě předem vyplněné žádosti.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+