Aktuality

Jednou z tradičních akcí, které pořádá 1. SG pro žáky, jejich rodiče a veřejnost je slavnostní stužkovací a imatrikulační ples konaný v Národním domě Na Vinohradech.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
Nedílnou součástí výuky 1. SG je také výchova k občanství a světoobčanství. K rozvoji demokratického myšlení žáků, tvorbě jejich vlastních názorů a náhledů na dění ve vlasti i ve světě přispívají také besedy s významnými hosty, kteří populární formou přibližují své profesní působení. 1. SG tak nedávno navštívil politický komisař Amerického velvyslanectví v Praze Lawrence Korb. Pan Korb vedl celou diskusi v anglickém jazyce, a tak si žáci mohli v praxi ověřit své skutečné znalosti z AJ a svou schopnost okamžité reakce na vystoupení rodilého mluvčího.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
O tom, že humanitně a jazykově zaměřené 1. Slovanské gymnázium vede své žáky všestranně svědčí také fakt, že z celkem 15.000 žáků z 378 škol, kteří se účastnili školních kol soutěže, celkem pět  žáků postoupilo do krajského kola olympiády. Uskutečnilo se na Vysoké škole finanční a správní v Praze 10. Součástí krajského kola ekonomické olympiády byly také různé panelové diskuse s odborníky finančního světa, kteří kladli přítomným odborné dotazy. V jedné z diskusí exceloval žák 1. Slovanského gymnázia, jenž na místě obdržel gratulaci z úst prorektora VŠFS Petra Budínského a rovněž i věcný dárek.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK

Aktuality

Jednou z tradičních akcí, které pořádá 1. SG pro žáky, jejich rodiče a veřejnost je slavnostní stužkovací a imatrikulační ples konaný v Národním domě Na Vinohradech.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
Nedílnou součástí výuky 1. SG je také výchova k občanství a světoobčanství. K rozvoji demokratického myšlení žáků, tvorbě jejich vlastních názorů a náhledů na dění ve vlasti i ve světě přispívají také besedy s významnými hosty, kteří populární formou přibližují své profesní působení. 1. SG tak nedávno navštívil politický komisař Amerického velvyslanectví v Praze Lawrence Korb. Pan Korb vedl celou diskusi v anglickém jazyce, a tak si žáci mohli v praxi ověřit své skutečné znalosti z AJ a svou schopnost okamžité reakce na vystoupení rodilého mluvčího.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
O tom, že humanitně a jazykově zaměřené 1. Slovanské gymnázium vede své žáky všestranně svědčí také fakt, že z celkem 15.000 žáků z 378 škol, kteří se účastnili školních kol soutěže, celkem pět  žáků postoupilo do krajského kola olympiády. Uskutečnilo se na Vysoké škole finanční a správní v Praze 10. Součástí krajského kola ekonomické olympiády byly také různé panelové diskuse s odborníky finančního světa, kteří kladli přítomným odborné dotazy. V jedné z diskusí exceloval žák 1. Slovanského gymnázia, jenž na místě obdržel gratulaci z úst prorektora VŠFS Petra Budínského a rovněž i věcný dárek.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+