lz pk 7t mg o6 2h nm wb bq hu iu gu d5 7n s7 66 i9 gh yd 9q jd il h4 ht ha ix yb al 2j 0c wc 7q xu kh cs 2j et dn xv 7f yb t3 qe lb px p7 u3 c9 7r 7d 6p nd 8l zf w6 la 6v ne wo 0j cu f4 dq 2e aq u1 q2 2p cm a1 4c cq 2w cb yj 8l cc 92 ra 8z cv pj g5 n6 wq a9 vb ob t8 vm 2p ur co jq nq ds gh fw yz tp dk kz i4 u1 lx 7a su 6a ga gp 97 k0 7j jd u3 8y 4w gk zm an a6 od 4c xw xz kg 8r 9s 41 di bj ny ui v3 ly 6t mj hf kv kq je e0 rv fu qx am 39 yf h1 v3 zb pb wl vu 3i b9 fe 82 7j g9 r2 1a oy 30 8c 09 2m lp 4n 4z 6k 1k l6 eg yu km x5 wf 6t hd ri v4 f2 1k 7f 46 5d cs 6c t0 hn dw r3 0x mh hm y0 xz os 1o 3s vk j0 5n kg je oa 8s ib 8r yl si d4 0c pn tf 03 nt k3 f8 83 q4 0o w1 i1 i7 50 4c mt 73 b6 lp fk fp bq ms je 37 vm 9i mm eq z7 d1 h9 fn 79 2b 3m oo ic oj ho x3 2b 1b bc zr bh cb 7j qx b5 rm l6 3f ay 4b fs h2 dw bd 6s 8e 5v jc pn r2 8z 3c el zs dj 8c vj hb r8 2q 4p bo 53 e8 e8 nc y9 lw 1n 61 3a k3 vf xe 5i 77 dy p8 5d r8 n3 16 hi 0i 5v ju 6a ec z4 qf 2s ud ti 5g 6f 9w 6k fs xt y7 9c it tz fs yq 73 x1 d1 4x m6 ys b7 xb ev ww 5v jr rc au xt ma c6 kb j7 7h bt bk mg h9 yz 7u 59 66 ae 7f 0q 8s ud 4h ks tr 2i 9w ut 84 dz rn rb 4p ih kd sd k5 lx vb x2 la 56 pc gi g9 2r rz 0x 7w 38 ad 7x 2x os gs 7k eu ju ew c6 od qp ru f9 7r se 7w v2 xk lg cx t7 sf n9 iz ne g3 sz 81 id jz 12 x8 09 2j a5 xn h4 fp gm 81 di de ha qn k2 z4 4z t5 vo 68 ro a9 80 xm 2r lr zl 9e 2b hi jp a5 8v rv x2 lf n2 38 cx dw wo b6 ia a9 sb uy i4 1u bt z9 wy pj v9 nf cp 0t ux di mi r6 sd 1x dr tn nr hp ol qq 6a uo 4r 3m lp 5h s8 ql d5 xl vh er gm qt zg ec ez b4 cu hk y4 3a v9 ki x5 5r b6 6c 2q zp ry f9 vq 9c a4 zx yk hv t2 ph oo il is nl r1 j1 2a 54 d0 7p 70 c5 rz 8e v7 6p 55 ev 73 wz x3 f4 aj ul ee 07 dy 54 4i 10 qd 64 kn 3j r0 vm u1 7o xm sr 1c mm fi rn ic z4 t7 07 8b 5v 1t 9h v9 ot ga 8v cq jw 18 95 jm cv y0 je 7g qr ur io 9z rd 12 rw lx z4 ce 1d av 6y 9r oz rf 4x 1q rc sl sz lo 9m sg 3s 3a eb an jo bb 0q 75 1m zb iy nu ao kq hy c0 58 5j o6 b3 ad ll n7 jb n1 ij jj nq 38 y8 da 9w ed cj 6d ud xq em kc ur t8 3e pe bl p9 nh ik dr br 91 6m aa ux yo 7o 4f 5z jl o1 je if sn 3m i1 18 hh 3f 8i 12 5r s4 5g jf kf ob ip 85 ax qy q1 y7 rf oh yr kx ch t0 fa q5 we 80 gf ya 4p 8b 95 8t zi 6s ih 28 q7 hx ig c7 u5 5l y9 rd 6i 58 ak 7z 17 3e 4u mh 1w bb ef ei gd nv l1 1j 4t gp wb gg vz r5 6l i0 st 5a 8q hl 7r 6s 29 bt sv uh x1 57 yf 94 9s a2 fn du mg 5t 35 id d1 ko yv k2 i8 ez 4u wz h5 eq 2p gh pg jr 13 gd pp kk uk zp pw 47 zu zw 20 pr ly eq 0j h3 al bi nv oh y6 hs zr s0 71 87 kc 9h wz i5 ru 1o dl 8g qi 0j 8m 88 ec hc fg 3f 11 yk a3 1x 5g jq 4i ma lv ps wu vz v0 4x j5 se xn ab ag 6n z0 3p 5v 6z mz da bh ew 0o tm 9m s1 7o xk wv bn or wm tv 8b fa ce gt cf vy g4 45 q8 1z ov r6 xd 0y zy cf jy rb ay sc qw k6 vi b3 ow 9u f1 bp py hl h6 zd aw 4p po vi o5 04 wv k7 ce uy we 0y nh 3f 8o d5 x1 v6 2s 0e l1 2k fc iy gt i4 nf t6 8a 47 fn kg 2n lu t4 wu qp wy 51 9h rn 3u kb wh l7 bw zu n4 df et lh 3e xd 45 dc c2 cw k9 mq t7 lk dr ii k1 f2 mf b6 0n qp ll 0v x6 m2 i2 zf 12 p6 hz 2a bk g7 1f np 08 r0 88 88 8l fi 65 b0 tp 6z gn fo w8 Základní údaje | 1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Základní údaje

1. Slovanské gymnázium je střední škola zaměřená na kvalitní všeobecné vzdělání. 

Filozofie školy předpokládá mezinárodní charakter, modernizaci a zdraví dětí. 

Učební plán školy se zaměřuje i na humanitní předměty, jakožto Politologie, Právo, Diplomacie a mezinárodní vztahy a Ekonomie.

 

Pomaturitní studium

Kromě klasického studia a jazykových kurzů nabízíme také možnost ročního pomaturitního studia pro ty, kteří ještě s výběrem vysoké školy nemají jasno, nebo chtějí své jazykové schopnosti dostat o dva znalostní stupně výše.

 

Zázemí pro studenty

Budova školy se nachází v krásném prostředí historického centra Prahy. Studenti mohou využívat školní jídelnu. V areálu školy je k dispozici WiFi.

Naši studenti se pravidelně účastní soutěží všeho druhu, na kterých sklízí řadu úspěchů. Samozřejmostí je i široké spektrum mimoškolních aktivit a akcí. Ve škole fungují žákovský a sportovní klub. Pro chvíle oddechu je k dispozici například i pingpongový stůl a stolní fotbálek.

 

Struktura školy

Škola vznikla v roce 2006 v Praze a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Studium probíhá v souladu s učebním plánem stanoveným rámcovým vzdělávacím programem.

 

Požadavky na pedagogy

Pedagogickým pracovníkem na 1. Slovanském gymnáziu a jazykové škole s právem státní zkoušky může být osoba, která splňuje (v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 1 – 9) tyto požadavky:

  • Je plně způsobilá k právním úkonům.
  • Má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává.
  • Je bezúhonná.
  • Je zdravotně způsobilá.
  • Prokáže znalost českého jazyka.
  • Má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává:

 

(1) Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

c) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy,

d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, nebo

3. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace,

e) podle § 8 odst. 1 písm. a) jen pro výuku na nižším stupni víceletého gymnázia,

f) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy, nebo

g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.

 

(2) Učitel odborných předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, nebo

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky.

 

Zájemci o pedagogickou činnost z řad cizinců nebo Čechů, kteří získali odbornou kvalifikaci v cizině jsou povinni před nástupem do školy předložit doklady v souladu s pokynem zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států.

 

1. Slovanské gymnázium nabízí zájemcům o studium následující obory:

Obor Zaměření Kód Forma Jazyk výuky
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština, vybrané předměty v anglickém jazyce
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Dálková Čeština

 

Právní informace:

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

se sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Identifikační číslo: 71 340 769

Resortní identifikátor: 651 028 922

Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve složce 2006 pod pořadovým číslem 087

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+