1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM

Základní údaje

1. Slovanské gymnázium je střední škola zaměřená na kvalitní všeobecné vzdělání v atraktivní lokalitě v historickém centru Prahy. Orientujeme se buď humanitním směrem (výuka politologie, právo, diplomacie a mezinárodní vztahy, ekonomie), nebo přírodovědným (chemie, biologie, fyzika).

 

Proč studovat na 1. Slovanském gymnáziu?

  • individuální přístup
  • moderní formy výuky
  • možnosti výuky jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, čínský
  • rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků
  • 100% úspěšnost přijetí na vysokou školu
  • rodinná, přátelská a multikulturní atmosféra
  • bohatý školní i mimoškolní program
  • mezinárodní charakter – obohacení jazykové a kulturní
  • účast na mezinárodních olympiádách

 

Pomaturitní studium

Kromě klasického studia a jazykových kurzů nabízíme také možnost ročního pomaturitního studia pro ty, kteří ještě s výběrem vysoké školy nemají jasno, nebo chtějí své jazykové schopnosti dostat o dva znalostní stupně výše.

Zázemí pro studenty

Budova školy se nachází v krásném prostředí historického centra Prahy.

Studenti mohou využívat školní jídelnu. V areálu školy je k dispozici WiFi.

Naši studenti se pravidelně účastní soutěží všeho druhu, na kterých sklízí řadu úspěchů (například olympiáda v ruském jazyce vyhlášená Petrohradskou státní univerzitou a mnohé další jazykové olympiády, čtenářská soutěž „KNIGURU“, Puškinův památník…).

Samozřejmostí je i široké spektrum mimoškolních aktivit a akcí (zájezdy do zahraničí i po české republice, lyžařský výcvik, adaptační kurz, besedy a přednášky s odborníky…) Ve škole funguje žákovský parlament, který řeší aktuální dění ve škole včetně plánování akcí.

Struktura školy

Škola vznikla v roce 2006 v Praze a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Studium probíhá v souladu s učebním plánem stanoveným rámcovým vzdělávacím programem.

1. Slovanské gymnázium nabízí zájemcům o studium následující obory:

Obor Zaměření Kód Forma Jazyk výuky
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština, vybrané předměty v anglickém jazyce

 

Právní informace:

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

se sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Identifikační číslo: 71 340 769

Resortní identifikátor: 651 028 922

Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve složce 2006 pod pořadovým číslem 087

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+