1. SG pravidelně pořádá slavnostní ples

18.02.2019

Nedílnou součástí chodu 1. SG je řada kulturních a společenských aktivit, díky nimž si žáci osvojují etiketu a společenské chování. Počátkem kalendářního roku pravidelně probíhá slavnostní ples, který je věnován zejména žákům čtvrtých a prvních ročníků. Tito v rámci plesu absolvují slavnostní stužkovací a imatrikulační obřad.

Po předtančení žáků byl ples zahájen úvodním projevem ředitelky 1. SG, paní Doc. Taťjany Pergler, Ph. D. a předsedy Poručenské rady školy pana Mgr. Tomáše Klapky. V průběhu tanečního večera se návštěvníkům představili talentovaní žáci 1. SG, jejichž taneční, pěvecká a další vystoupení sklidila u hostů plesu velký úspěch.
Příjemným překvapením byla každoročně narůstající účast návštěvníků plesu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+