1. Slovanské gymnázium vede své žáky k uvědomělému občanství a světoobčanství

12.02.2019

 

Nedílnou součástí výuky 1. SG je také výchova k občanství a světoobčanství. K rozvoji demokratického myšlení žáků, tvorbě jejich vlastních názorů a náhledů na dění ve vlasti i ve světě přispívají také besedy s významnými hosty, kteří populární formou přibližují své profesní působení.
1. SG tak nedávno navštívil politický komisař Amerického velvyslanectví v Praze Lawrence Korb. Pan Korb vedl celou diskusi v anglickém jazyce, a tak si žáci mohli v praxi ověřit své skutečné znalosti z AJ a svou schopnost okamžité reakce na vystoupení rodilého mluvčího.

Dalším významným hostem, který přijal pozvání vedení 1. SG, byl jeden ze dvou nejvýše postavených Čechů v Evropském parlamentu euro poslanec Pavel Svoboda. Žáci si tak mohli obohatit svoje vědomosti z předmětů Politologie, Semináře diplomacie a mezinárodních vztahů, Práva a z předmětu Základy společenských věd. Po úvodním představení činnosti EU a Evropského parlamentu umožnil pan Svoboda žákům vznést dotazy spadající do oblasti činnosti a působnosti EU. Vznikla tak spontánní a neformální beseda, při které si mohli žáci vyzkoušet svou schopnost vést politickou diskusi.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+