Esetetická inspirace

15.02.2023

V rámci estetické výchovy dostali studenti jednoduchý úkol: zaposlouchat se do tónů jednoho z klasických kusů Johanna Sebastiana Bacha a jakýmkoliv uměleckým způsobem vyjádřit pocity, které v nich skladba vyvolává či vzpomínky, které v nich evokuje. Výsledky však byly mnohdy až strhující! Sešlo se množství  maleb, kreseb, fotografií, esejí a básní.

Všichni poznali, že umění inspiruje další umění & činí lidi lepšími.

Hrdí studenti 1. ročníku & (nejen) jejich práce. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+