Gotika – renesance – baroko

23.04.2024

V rámci výuky estetické výchovy se studenti různou formou seznamují s vybranými kapitolami dějin výtvarného umění. Při poznávání základních rysů, charakteristických prvků a historických i uměleckých souvislostí středověkých a novověkých uměleckých slohů se studenti druhého ročníku zaměřili na vybrané umělecké prvky a ty výtvarně znázornili.

Zabývali se gotikou, renesancí a barokem. Po základním výkladu a obrazové prezentaci si samostatně zjišťovali podrobnosti. Učili se pracovat se zdroji, pracovali s internetem, uměleckými publikacemi i učebnicí dějepisu. Rozhodli se, zda znázorní vývoj a odlišnosti jednoho typu výtvarného prvku ve všech těchto uměleckých slozích nebo zda znázorní nejvýraznější charakteristický výtvarný prvek či dílo každého uměleckého slohu. Někteří se zabývali portrétem tehdejších mistrů. Tvořili volnou technikou dle vlastního výběru a vznikly především propracované kresby grafickými technikami na formátu A3, kde ve zvolené kompozici umístili tři vybrané motivy. Svá řešení autoři prezentovali při předání výtvarné práce k hodnocení.

Všechna díla obsahově odpovídají zadání a jsou pečlivě výtvarně zpracována. Jednotlivé výtvarné prvky byly dobře zvoleny, kompozice byly tvořeny velmi kreativně. Studenti se tímto projektem blíže seznámili s příslušnými uměleckými slohy a praktickým vstupem si osvojili získané vědomosti. V prostoru druhého mezipatra našeho gymnázia se nyní koná výstava vybraných prací, pochvalu za svůj aktivní přístup si zaslouží všichni tvůrci.

Mgr. Jana Stránská

učitelka Estetické výchovy

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+