Jak se nezbláznit v době technologického blahobytu?

13.04.2023

Žáci 1. ročníků a zájemci z řad 2. a 3. ročníků měli dne 11. 4. možnost zúčastnit besedy v rámci výuky Informační a komunikační techniky s názvem Vliv technologických trendů na emoce. Debatu vedl Ing. Petr Beneš z organizace 6Dacademy; tímto moc děkujeme za jeho čas, stejně jako paní učitelce Ing. Laďce Volkové za smluvení akce.

Cílem akce bylo seznámit žáky s historií a vývojem digitálních změn, jenž ovlivňují životy nás všech v současnosti, a jak se na změny digitálního věku a nových inovací připravit.  Účastníci nahlédli do historie převratných inovací v minulosti a seznámili se s predikcemi inovacích budoucích. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse a přinášeli vlastní pohled na budoucí vývoj. Zaměření bylo především na vliv na psychické zdraví mladého člověka.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+