Kurz „Rétorika a přednes“

8.11.2021

LIDÉ ČTĚTE !

 

Kurz „Rétorika a přednes“ bude probíhat

každou středu v 16,15 – 17,50 v učebně č. 208

Zaměříme se na správné dýchání při mluvení, artikulaci samohlásek, výslovnost souhlásek, slovní a větný přízvuk, stavbu věty a celkový mluvní projev. Po nezbytných technických základech budeme pokračovat dle individuálních potřeb: Referát

Prezentace

Literární text

Dramatický text

Poesie

Kurz by měl být zakončen dle dohody veřejným vystoupením v rámci školy.

První dvouhodina proběhne 10.11.

Těším se na vás

Mgr. Karla Štaubertová

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+