Masná – Osudy místa v proměnách času

27.04.2021

Meziročníkový školní projekt v době online výuky? Ano, je to možné!
Studenti 1. – 3. ročníku se pod vedením PhDr. Václavy Kofránkové, Ph.D. pustili do nelehkého úkolu – do pátrání po tom, kde vlastně stojí naše gymnázium.
V rámci projektu Masná – Osudy místa v proměnách času se studenti prostřednictvím nahlédnutí do dějin jedné ulice seznámí s dějinami vlastní školy a historického jádra Prahy 1 i s osudy zajímavých osobností spjatých s blízkým okolím Masné ulice. Vyzkouší si práci s různými historickými prameny a odbornou literaturou, komunikaci s místními úřady a paměťovými institucemi a praktickou cestou se seznámí s mediálním prostředím.

Na projektu pracují smíšené týmy se zapojením všech tří ročníků pod vedením vyučujících, kteří jsou v roli konzultantů.

Projekt je zatím realizován pouze v online prostředí MS Teams, a je doplněn řadou zajímavých osobností. Na jaké workshopy a přednášky se tedy mohou těšit?

27.4. Komunikační dovednosti – Mgr. Michal Schuster, MBA
5.5. Architektura okem umělce – Ivo Dankovič
13.5. Setkání s archeologem – Mgr. Jan Havrda
18.5. Role tiskového mluvčí – Ing. Jan Bezděk

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+