Nově kurzy DVPP!

16.04.2021

Informujeme vás, že naše gymnázium získalo akreditaci pro pořádání kurzů DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).
Aktuálně nabízené kurzy:
1.Ruský jazyk pro učitele základních a středních škol.
2.Anglický jazyk – zajímavě a efektivně

Vzdělávací programy pro učitele základních a středních škol

Jazyková škola nabízí jazykové metodické kurzy ruského a anglického jazyka pro pedagogické pracovníky se znalostí jazyků minimálně na úrovní B2 SERR.

Obsahem kurzů je prohloubení odborné kvalifikace učitelů v aktivizujících a motivačních metodách výuky, které propojují klasický systematický přístup při poskytování základů správné fonetiky a gramatiky s předměty zájmu žáků a studentů.

Jedním z cílů je prohloubení odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v již dříve získaných znalostech jazyků, které vyučují.

Cílem je také seznámit učitele s moderními postupy výuky jazyků, které podporují integraci všech typů jazykových dovedností žáků a studentů: mluveného projevu, poslechu, čtení a psaní.

Kurzy se budou konat v učebně 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, která je plně vybavena PC s ozvučením, audiovizuálními pomůckami (dataprojektor, audio a videorekordéry), bílou tabulí atd. Minimální počet účastníků je 5 osob.

Hodinová dotace kurzů je 8 hodin a ukončením kurzu se rozumí účast na kurzu. Po splnění všech požadavků získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Ruský jazyk pro učitele základních a středních škol: délka trvání kurzu je 8 hodin (je možné po dohodě rozdělit na 4 + 4 hod.) Termín konání: 17. 4. a 24. 4. 2021, 7. 5 a 14. 5. 2021, 4. 6. a 11. 6. 2021, 21. 8. a 28. 8. 2021  od 8:30 do 17:00 (30 min. pauza)

Anglický jazyk – zajímavě a efektivně: délka trvání kurzu je 8 hodin (je možné po dohodě rozdělit na 4 + 4 hod.) Termín konání: 17. 4. a 24. 4. 2021, 21. 5 a 28. 5. 2021, 5. 6. a 12. 6. 2021, 20. 8. a 27. 8. 2021  od 8:30 do 17:00 (30 min. pauza)

Cena kurzů: 2 650 Kč na osobu

Kontakty: info@slovgym.cz, 777 884 880;  studium@slovgym.cz, 776 848 632

*Další termíny konání kurzů budou zveřejněny na začátku školního roku 2021-2022

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+