Opatření Ministerstva zdravotnictví od 22.11.2021

21.11.2021

Opatření Ministerstva zdravotnictví od 22.11.2021

O testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 (č. 1029 ze dne 18.11.2021)

I. Testy pro pojištěnce v ČR nejvýše 5x za měsíc pro osoby do 18ti let, osoby s kontraindikací, osoby rozočkované a

II. Nejvýše 2x za měsíc pro osoby očkované

O screeningovém testování ve školách (č. 1032 ze dne 18.11.2021)

Bude probíhat 22.11. a 29.11.

 

Omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb (č. 1028 ze dne 18.11.2021)

1. Provozovatel má dodržovat tato pravidla

a) 1 zákazník na 10m2 (nevztahuje se na dítě mladší 12let a pokud provozovna menší než 10m2 nevztahuje se na dítě mladší 15let, případně na doprovod postiženého)

b) aktivně brání aby zákazníci byli blíž než 1,5m

c) zajistit řízení front, vyznačit značky pro rozestupy, minimálně 1,5m

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných ploch

e) zajistí informování zákazníků – informační plakáty u vstupu, příp. reproduktor v prodejně

f) zajistí maximálně možnou cirkulaci vzduchu

2. holičství, kadeřnictví, masérství apod.

a) kromě bodu 1. dále zajistit mezi místy 1,5m vzdálenost

b) zákazník nesmí využít tyto služby pokud má klinické příznaky (výjimka děti do 12ti let), nesplňuje O-N (již se nebere testování)

c) provozovatel musí před zahájením služby kontrolovat a zákazník mu musí prokázat, pokud neprokáže, zakazuje se mu poskytnout službu

3. restaurace, kluby apod.

a) provozovatelé dodržovat tato pravidla

i. zákazníci usazeni s odstupem 1,5 m. pokud nejsou u jednoho stolu

ii. u jednoho stolu sedí max. 6 osob s výjimkou osob ze společné domácnosti

iii. v prostorech musí být max počet osob jako je míst k sezení

iv. aktivně bránit, aby byly osoby blíž než 1,5 m včetně čekání

v. zajišťuje desinfekci a pravidelně desinfikuje

vi. od vystupujících vzdálenost minimálně 2m

vii. zajistí maximálně možnou cirkulaci vzduchu

viii. zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně

b) zakazuje se zákazníkovi vstoupit do vnitřních i vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky nebo nesplňuje ON (výjimka pro děti do 12ti let).

Provozovateli se nařizuje kontrolovat splnění při vstupu do prostor, případně pokud to neumožňují podmínky nejpozději před poskytnutím služby. Zakazuje se vpustit osobu do prostor případně poskytnout službu. Nevztahuje se pokud jde o prodej jídla s sebou s tím, že je zakázána konzumace v prostorech provozovny.

4. Provoz nákupních center přesahujících 5000m2

a) Provozovatel viditelně označí pokyny k dodržování rozestupu 1,5m

b) Cirkulace vzduchu

c) Zákazník nesmí konzumovat potraviny pokud neprokáže,

d) s výjimkou dítěte 12let , ON

5. Tržiště, mobilní provozovny

a) Rozestupy mezi stánky 2m

b) Desinfekce u každého prodejního místa

c) Pokud prodej jídla a pití určených ke konzumaci

i. Stoly alespoň 1,5m, 6osob max, mezery 1,5m

ii. Provozovatel aktivně brání přiblížení méně než 1,5m

iii. Zákazník nesmí konzumovat na místě pokud nesplňuje ON (děti do 12ti let výjimka)

6. Ubytovací služby

a) Provozovatel zajistit desinfekci

b) Osoba nesmí využít pokud nesplňuje ON, nebo má příznaky (výjimka děti do 12ti let)

c) Zakazuje poskytovatelům poskytnout, s výjimkou dítěte do 12ti let, pokud nesplňuje ON (není třeba pokud ubytování v rámci vzdělávání výhradně žákům jedné školy nebo je dozorujícím osobám, nebo je zajištěno oddělení prostor)

d) Poskytovateli je nařízeno kontrolovat ON před zahájením ubytování, osoba je povinna prokázat a pokud neprokáže, zakazuje se poskytnout ubytování. Ubytovat lze na max 7dní, po uplynutí této doby musí prokázat znovu

e) Výjimka pro ubytování na izolaci, karanténu nebo bytová nouze

7. Lázně

a) Zákazník nesmí nastoupit hospitalizaci pokud má příznaky (výjimka dítě do 12ti let), vykazuje příznaky, nesplňuje ON

b) Poskytovatel musí kontrolovat, pacient prokázat

8. Provoz a používání sportovišť uvnitř

a) Zakazuje se vstup osobám s příznaky, nebo nesplňují ON (s výjimkou dětí do 12ti let), nevyžaduje se u TV v rámci vzdělávání ve školách

b) Provozovatel při vstupu kontrolovat, osoba musí prokázat,

c) U skupinových lekcí dodržovat rozestupy 1,5m

d) cirkulace

9. bazény, welnes…

a) zakazuje vstup osobám s příznaky, nebo nesplňují ON (s výjimkou dětí do 12ti let), nevyžaduje se v případě plavání v rámci vzdělávání, kdy jsou v uvedených prostorách jen tito žáci a je dozorující osoby

b) Provozovatel při vstupu kontrolovat, osoba musí prokázat

c) Cirkulace, rozestupy 1.5m

d) Rozestupy 1,5m

10. Lyžařské vleky a lanovky

a) Zakazuje využít služeb osobám s příznaky, nebo ON, s výjimkou dítěte do 12ti let

b) Kontrolovat, neumožnit

c) Rozestupy 1,5m

d) Aktivně bránit, desinfikovat, informovat, cirkulovat

11. ZOO, muzea, hrady apod…

a) Kapacita jen tak, aby bylo možno dodržovat rozestupy 1.5 m pokud nejde o spol. domácnost nebo školu a jejich dozor

b) Zakazuje se účast pokud příznaky, nebo pokud skupinová prohlídka o více než 20 osob nesplňují ON (výjimka do 12ti let, domácnost, škola)

12. Provoz zařízení pro osoby 6-18 let, volnočasové aktivity apod.

a) Max. 1000 osob v jeden čas

b) Vést evidenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje, čas), uchovávat 30 dní

c) Nesmí osoby s klinickými příznaky covid-19, nebo pokud v jeden čas více než 20 osob není splněno (výjimka děti do 12ti) ON – nemusí být pokud žáci jedné školy s dozorem nebo neměnný kolektiv

d) Organizátor musí před zahájením kontrolovat, osoba prokázat, jinak se nesmí účastnit (při akci delší než 7 dní opakovat )

e) Organizátor vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku PCR zajistit oddělení této osoby od ostatních, a kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví a předat seznam účastníků i s telefony

13. Koncerty, divadla, sportovní utkání, závody apod.

a) Zakazuje se účast diváků, návštěvníků pokud mají příznaky a pokud je na akci více než 20 diváků, nesplňují (výjimka děti do 12ti let) podmínky ON, nemusí být pokud v rámci vzdělávání žáci studenti jedné školy s dozorem, nebo oddělené prostory

b) Organizátor musí kontrolovat, osoba prokázat, pokud neprokáže, zakazuje se vpustit na akci

c) Diváci vzdálenost od jeviště nebo od sportovní plochy nejméně 2m

14. Ostatní veřejné nebo soukromé akce

a) max 1000 osob

b) nesmí osoba s příznaky a pokud více než 20 osob v jeden čas musí být splněno ON (výjimka děti do 12ti let, v rámci vzdělávání studenti jedné školy s dozorem, pravidelné aktivity neměnného kolektivu s vedením evidence 30dní, svatba)

c) organizátor musí kontrolovat a osoba prokázat

d) sportovní příprava sportovců vést vždy evidenci (jméno, příjmení kontakt – telefon a uchovávat 30dnů, zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky nebo pokud má být v jeden čas na sportovní přípravě přítomno více než 20 osob a nesplňují (s výjimkou dětí do 12ti let věku) ON s tím, že negativní PCR pro tyto aktivity má platnost 7 dní)

e) pěvecké sbory – max 50 osob, rozestupy 1,5 m, ON, bez příznaků a výjimka pro děti do 12ti let, vést evidenci 30 dní

15. právo pokojně se shromažďovat

a) venku skupiny po 20 ti a rozestupy mezi skupinami 20m

b) uvnitř musí být rozestup 1,5m a před vstupem desinfekce

16. volby do orgánů právnické osoby

a) nesmí se účastnit osoba s příznaky nebo pokud nesplňuje ON

b) kontrolovat, prokazovat

17. podmínky vstupu (ON)

a) PCR test pro mladší 18ti let, osoby s kontraindikací, osoba očkovaná (pokud neuplynulo 14dní od druhé dávky ….)

b) Osoba byla očkovaná a uplynulo od 2. dávky 14 dní

c) Osoba prodělala Covid 19 a od prvního pozitivního výsledku neuplynulo více než 180 dní

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+