Projekt „Boj se sociálně-patologickými jevy“

15.11.2018

Žáci prvních ročníku absolvovali besedu s Policií ČR zaměřenou na kyberšikanu, trestní odpovědnost mladistvých a některé sociálně-patologické jevy. Jednalo se o první ze série besed na toto téma, které se na gymnáziu v tomto školním roce uskuteční. Vedle zmíněných témat se žáci budou v besedách věnovat i dalším problematickým záležitostem ohrožujícím jejich životy jako jsou například drogy, alkohol a další návykové látky. Besedy vedou policisté z oddělení tisku a prevence Policie ČR.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+