Projektový den: Den studentské samosprávy!

1.04.2019

Opět tradičně oslavuje naše gymnázium den učitelů, který je v České republice určen na 28. března. Oslavujeme ho ale již méně tradičním způsobem. Již několik let si na tento den vymění role žáci s učiteli a vedením školy. Žákovský parlament vybírá novou paní ředitelku, zástupkyni nebo vedoucí studijního oddělení z řad žáků, v jejichž rukou je chod školy. Ještě o poznání zajímavější částí je samotná výuka, během které si žáci po celý den a ve všech předmětech zkouší roli učitele. Do celého projektu je tak aktivně zapojena celá polovina žáků školy, kteří se zcela dobrovolně stanou učiteli nebo administrativními pracovníky školy. Žáci si tak vyzkouší nejen učitelské pozice, ale i ty managerské. Musí čelit obdobným nástrahám, které řeší každý den jejich učitelé, snaží se zvládnout stres a nervozitu. Podle atmosféry panující ve škole a podle vyjádření dohlížejících (dospělých) učitelů je tento den velmi zajímavý a žáky velmi dobře připravený. Děkujeme jim, že si můžeme na tento svátek odpočinout, a doufáme, že i jim to přinese velké množství cenných zkušeností a hezkých zážitků.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+