První zasedání žákovského parlamentu v tomto školním roce

30.09.2019

Náš Žákovský parlament funguje na demokratických principech, respektování svobodného názoru jedince a zachování lidské důstojnosti žáků našeho gymnázia.

Dbáme na to, aby bylo dosaženo toho, co si žáci přejí, a aby jich názory zprostředkované Školním parlamentem byly chápány a respektovány ze strany učitelů a vedení školy.

Prvnímu zasedání předcházela volba zástupců tříd, kteří se následně schůzek parlamentu zúčastňují. Samotného prvního zasedání se zúčastnilo celkem 18 členů a konala se zde volba předsedy žákovského parlamentu.

Dále se na zasedání řešili aktuální témata, maturitní ples a akce na následující školní rok.

Další schůzka byla naplánovaná na 18. listopadu 2019.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+