Semináře primární prevence zaměřené na drogovou problematiku

2.12.2021

V úterý 30. 11. absolvoval celý druhý ročník semináře primární prevence zaměřené na drogovou problematiku. Během dvou hodin se studenti dozvěděli spoustu informací o druzích drog a o tom, co způsobují, jak ovlivňují své uživatele a jaké jsou dlouhodobé dopady na zdraví i sociální život závislého člověka. Sami se pokusili u autentických případů stanovit doporučený způsob léčby. Seminář vedla zkušená studentka adiktologie ze společnosti Jules a Jim a příští týden zopakuje týž program i pro první a třetí ročník.

Mgr. Tereza Růžičková
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+