SlovGym na Pankráci

2.04.2024
Dne 13. 3. 2024 proběhla předem plánovaná a očekávaná exkurze vytipovaných studentů 3. ročníků do Pankrácké věznice v Praze, kde se studenti mohli seznámit s chodem věznice a být přímo v prostorách vazební věznice Pankrác.

V rámci exkurze bylo povoleno pouze 19 studentům, se účastnit takto mimořádné akce, v rámci doplnění informací ke studiu předmětu právo, které se vyučuje právě ve třetích ročnících naší školy.

Při samotné exkurzi byli studenti provázeni ředitelem sekretariátu ředitele věznice, který studentům přátelsky a erudovaně odpovídal na mnohé jejich otázky, včetně průměrné délky zadržených ve vazební věznici, důvodů vazby, počtu mužů a žen a dalších zajímavých dotazů.

V rámci prohlídky měli studenti možnost i nahlédnout přímo do cel vazební věznice, kde mohli nahlédnout i na denní chod v cele, včetně budíčku, večerky, jídla a dalších činností zadržených.

Samotná exkurze trvala cca 90 minut a dle vyjádření studentů byla pro ně velmi přínosná a zajímavá.

Všichni studenti, ale i jiní, kteří se nedostali na první exkurzi, by přivítali další návštěvu uvedené věznice, a to konkrétně do části pamětní. Věznice by jejich žádosti zřejmě vyhověla v období 5-6/2024. Jedná se o prostory, kde dříve byl vykonáván hrdelní trest na odsouzených, a to jak v době druhé světové války ze strany nacistů, tak v rámci procesů politických a běžně soudních do roku 1989, kde byl popraven poslední odsouzený člověk v ČR. Následně byl pak trest smrti zrušen a nově ustanoven trest výjimečný – doživotí.

Fotodokumentace z důvodu zajištění zadržených, nebyla pracovníky věznice povolena.

V Praze dne 14. 3. 2024

JUDr. PhDr. David Řípa, MBA.

Učitel doprovázející studenty

 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+