SlovGym v kolébce secese

20.03.2024

Pod vedením PhDr. Jaroslava Sojky, Ph.D. se v úterý 19. března uskutečnil celodenní poznávací zájezd do kouzelné Vídně.

První setkání s historií a uměním bylo grandiózní. Dopoledne si účastníci z řad studentů SlovGym prohlédli skvost barokní architektury Horní a Dolní Belveder a se zájmem shlédli proslulé obrazy a sochy ze sbírek Rakouské národní galerie. Zvláště zaujal portrét Napoleona Bonaparta od J. L. Davida.

Po obědě si prohlédli historické jádro města a hlouběji poznali gotický chrám sv. Štěpána (a jeho dynastickou a uměleckou vazbu na lucemburskou pražskou stavební huť), renesanční a barokní stavby Hofburgu a mnoho dalších pamětihodností. Vynikající náladu studentům umocnilo překrásné počasí a šťastný návrat do Prahy.

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+