Služby školního poradenského pracoviště nově v online podobě

8.01.2021

I v době distanční formy výuky je možné využívat služeb kariérového a výchovného poradenství a školního psychologa. V aplikaci MS Teams naleznete připravené místnosti.

Pro konzultace kontaktujte:
kariérové a výchovné poradenství – Mgr., Mgr., Bc. Sophia J. Pulda Nagy, nagy@slovgym.cz
školní psycholog – PhDr. Karel Valášek, valasek@slovgym.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+