Studenti 1. SG na jednání v Poslanecké sněmovně

21.02.2019

Vybraní žáci 1. SG se za odměnu účastnili odborného semináře, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně, pod záštitou poslanců Moniky Jarošové a Jiřího Kobzy. Seminář se zabýval problematikou české protidrogové politiky a české drogové scény. Zvláštní pozornost věnovali vystupující experti z řad lékařské, terapeutické a kriminologické elity České republiky nejrizikovějším faktorům v této oblasti.

Žáci měli možnost vyslechnout si odborné přednášky M. Šmucra, poradce předsedy Vlády ČR pro oblast školství, právníka a advokáta J. Heriana, lékaře – psychiatra I. Davida, primáře kliniky adiktologie P. Popova z Všeobecné fakultní nemocnice UK, L. Sümega, předsedu projektu Šance, J. Frydrycha, ředitele Národní protidrogové centrály Policie ČR a P. Tumy, ředitele projektu Revolution train – protidrogový vlak.

Žáci si prohlédli také prostory Poslanecké sněmovny a shlédli film o historii budovy.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+