Žáci 1. SG postoupili v mezinárodní olympiádě pořádané Petrohradskou státní univerzitou

11.03.2019

Soutěž je určena žákům, kteří studují ruštinu jako cizí jazyk. Účastní se jí různé země. Do prvního kola se zájemci přihlašují samostatně a úkoly plní dálkovou formou. Jsou prověřovány jejich znalosti ruského jazyka, ruské kultury a jejich tvůrčí schopnosti.
Velkým úspěchem 1. SG je skutečnost, že do druhého kola olympiády postoupilo celkem 8 žáků.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+