Zastavíme globální migraci rozvojovou pomocí?

24.03.2022

Přednášet bude Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D., který působí na katedře ruských a východoevropských studií FSV UK.

Připravený program bude na téma „Zastavíme globální migraci rozvojovou pomocí?“. Půjde o diskusi a aktivity na základě dvou videí, které budou studentům promítnuty. Přitom bude se studenty rozebírat, jak skutečně globální migrace funguje, jaké vlivy na ní působí, a jaké jsou aktuální možnosti boje s chudobou v rozvojovém světě.

Termín a čas přednášky: 5. dubna 2022, začátek od 13:45 h, program bude v délce cca 2 hod.

Informace o přednášejícím:

Ondřej Klípa vystudoval slavistiku (se spec. polština) a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.). Pracoval v sekretariátech Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na Úřadu vlády a v Centru zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha. Nyní působí ve společnosti Člověk v tísni. Na Fakultě sociálních věd UK a Anglo-American University učí kurzy zaměřené na migraci, etnické konflikty, etnické a náboženské menšiny a sociální vyloučení. Je členem redakční rady Migraceonline.cz.

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/15910430

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+