Zvyšování kvality vzdělávání

19.07.2018

Evropské strukturální a investiční fondy

Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

 

Naše škola se také zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

(registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299), jehož cílem je vytvoření a praktické ověření komplexního systému péče o kvalitu edukace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem ve spolupráci učitelů z praxe, oborové didaktiky, edukační a korpusové lingvistiky.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+