Předávání maturitních vysvědčení na Staroměstské radnici

24.06.2024

V pátek 14. června 2024 se na Staroměstské radnici, v historickém srdci Prahy, v dopoledních hodinách uskutečnilo Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Nad reprezentativní akcí 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní zkoušky přijalo záštitu Hlavní město Praha, prostřednictvím Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy, radního pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit. Záštita byla udělena 16. dubna 2024. Spokojenost žáků, pedagogů a rodičů svědčí o dobře připravené akci, která je jedním z vrcholů školního roku Gymnázia, s významným celospolečenským přesahem.

V rámci programu zazněla Česká státní hymna v podání žáků II.D, posílených o mladého operního pěvce Mikuláše Perlu. Následovaly proslovy paní ředitelky školy Doc. Taťjany Pergler, Ph.D. a zástupce ředitelky školy JUDr. PhDr. Davida Řípy, MBA., po kterých bylo maturantům ze IV.A, IV.B a IV.C předáno maturitní vysvědčení. Poté přišlo na řadu vystoupení žáků II.E s písní Gaudeamus igitur. Po závěrečném shrnujícím slovu PhDr. Jaroslava Sojky, Ph.D., zodpovídajícím za akci, přišlo na řadu setkání s rodiči, gratulace a fotografování. Věříme, že sváteční prostředí Brožíkovy síně, síně Jiřího z Poděbrad a gotické síně na Staroměstské radnici umocnilo ve všech přítomných již beztak hluboké prožitky.

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+