Kritéria pro první kolo přijímacího řízení do denní i dálkové formy studia byla vyhlášena

29.01.2021

Ředitelka školy vyhlásila první kolo přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku šk. roku 2021/2022.

Přihlášky je možné podat osobně na studijním oddělení školy nebo zaslat poštou na adresu Masná 700/13, 110 00 Praha 1 nejpozději do 1. března 2021.

Více informací a plné znění kritérií pro přijetí naleznete v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+