Prohlídka Staroměstské radnice

4.04.2023

V pátek 31. března 2023 se uskutečnila školní exkurze v rámci výuky Dějepisu (aktuálně probíraný středověk) formou důkladné prohlídky historických prostorů Staroměstské radnice. Prohlídka včas zajištěná pedagogem v součinnosti s pracovníky radnice (vstřícné vstupné) umožnila studentům rozšířit si informace získávané při výuce ve škole o další, mnohdy netušené, rozměry. Díky přátelské atmosféře bylo možné vést diskuzi na téma městské samosprávy, výzdoby jednotlivých síní, sálů, podvěží, orloje i kaple ale také přiblížit studentům kontinuální vývoj souboru budov od nejstarších dob po brutální poškození za Pražského povstání v květnu 1945 (které dodnes připomíná chybějící východní křídlo radnice, kdysi obsahující její srdce – veliký radní sál a městský archiv). Zvláště působivá byla připomínka historické osobnosti Mistra Jana Husa a dějinného okamžiku jednomyslné volby Jiřího z Poděbrad českým králem (2. března 1458) pod rozměrnými obrazy v Brožíkově slavnostní síni. Že naši studenti svou kultivovaností a znalostmi zaujali i jiné návštěvníky radnice (z Valašska) se stává již pravidlem. Vždyť mnohé studentky a studenti z 1. E jsou aktivními členy Klubu dějin a umění, který sdružuje žáky s hlubším zájmem o poznání minulosti v nadějí lepšího pochopení naší přítomnosti.

Jaroslav Sojka

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+